QUY TRÌNH,KIẾN THỨC QUẢN LÝ XƯỞNG MAY

 1. Phòng kế hoạch

  Đề tài thảo luận:
  63
  Bài viết:
  448
  RSS
 2. Kho nguyên phụ liệu

  Đề tài thảo luận:
  77
  Bài viết:
  346
  RSS
 3. Phòng rập mẫu sơ đồ

  Đề tài thảo luận:
  167
  Bài viết:
  764
  RSS
 4. Tổ cắt

  Đề tài thảo luận:
  153
  Bài viết:
  522
  Mới nhất: Cần chỉ kinh nghiệm cắt vải tafta Thanh nghi, 21 Tháng mười hai 2017
  RSS
 5. Quản lý chất lượng ngành may QA-QC

  Đề tài thảo luận:
  98
  Bài viết:
  595
  RSS
 6. Bộ phận hoàn thành trong xưởng may

  Đề tài thảo luận:
  24
  Bài viết:
  100
  Mới nhất: Lập kế hoạch cho bộ phận hoàn thành annala, 17 Tháng mười 2017
  RSS
 7. Phòng cơ điện - Máy thiết bị may

  Đề tài thảo luận:
  163
  Bài viết:
  624
  Mới nhất: Máy ép mếch (2 đồng hồ) ctyphuthaipc, 29 Tháng một 2018
  RSS
 8. Kiểm định xưởng may

  Đề tài thảo luận:
  9
  Bài viết:
  62
  RSS
 9. Hỏi và đáp những câu hỏi trong ngành

  Đề tài thảo luận:
  463
  Bài viết:
  1,693
  RSS