QUY TRÌNH,KIẾN THỨC QUẢN LÝ XƯỞNG MAY

 1. Phòng kế hoạch

  Đề tài thảo luận:
  69
  Bài viết:
  457
  Mới nhất: File theo dõi số lượng sản xuất Nguyễn Thị Mỹ Hanhj, 16 Tháng mười hai 2017 lúc 11:38
  RSS
 2. Kho nguyên phụ liệu

  Đề tài thảo luận:
  86
  Bài viết:
  395
  RSS
 3. Phòng rập mẫu sơ đồ

  Đề tài thảo luận:
  199
  Bài viết:
  933
  Mới nhất: Tìm hiểu về nhảy size (nhảy cỡ) trang112, 12 Tháng mười hai 2017 lúc 16:10
  RSS
 4. Tổ cắt

  Đề tài thảo luận:
  198
  Bài viết:
  741
  Mới nhất: Quy trình làm việc của tổ cắt trong xưởng may kimlai.1995, 16 Tháng mười hai 2017 lúc 09:17
  RSS
 5. Mới nhất: Biểu đồ quy trình sản xuất may BUI HUY CANH, 16 Tháng mười hai 2017 lúc 14:05
  RSS
 6. Quản lý chất lượng ngành may QA-QC

  Đề tài thảo luận:
  101
  Bài viết:
  807
  Mới nhất: Sổ tay quản lý chất lượng BUI HUY CANH, 15 Tháng mười hai 2017 lúc 22:45
  RSS
 7. Bộ phận hoàn thành trong xưởng may

  Đề tài thảo luận:
  24
  Bài viết:
  102
  Mới nhất: Lập kế hoạch cho bộ phận hoàn thành annala, 17 Tháng mười 2017
  RSS
 8. Kiểm định xưởng may

  Đề tài thảo luận:
  16
  Bài viết:
  110
  RSS