QUY TRÌNH,KIẾN THỨC QUẢN LÝ XƯỞNG MAY

 1. Phòng kế hoạch

  Đề tài thảo luận:
  67
  Bài viết:
  492
  Mới nhất: XIN BÁO CÁO CẮT sunshine_ht, 18 Tháng tư 2019 lúc 09:46
  RSS
 2. Kho nguyên phụ liệu

  Đề tài thảo luận:
  65
  Bài viết:
  235
  Mới nhất: hướng dẫn thử nghiệm vải trong phòng LAB Keilly Dang, 18 Tháng tư 2019 lúc 03:50
  RSS
 3. Phòng rập mẫu sơ đồ

  Đề tài thảo luận:
  148
  Bài viết:
  653
  RSS
 4. Tổ cắt

  Đề tài thảo luận:
  119
  Bài viết:
  449
  Mới nhất: Công việc của thống kê nhà cắt. vivannhan, 8 Tháng tư 2019
  RSS
 5. Quản lý chất lượng ngành may QA-QC

  Đề tài thảo luận:
  91
  Bài viết:
  580
  RSS
 6. Bộ phận hoàn thành trong xưởng may

  Đề tài thảo luận:
  24
  Bài viết:
  103
  Mới nhất: Lập kế hoạch cho bộ phận hoàn thành Trangialoc, 31 Tháng mười hai 2018
  RSS
 7. Phòng cơ điện - Máy thiết bị may

  Đề tài thảo luận:
  156
  Bài viết:
  527
  Mới nhất: Máy thùa khuy Phamthang, 3 Tháng ba 2019
  RSS
 8. Kiểm định xưởng may

  Đề tài thảo luận:
  6
  Bài viết:
  16
  Mới nhất: Quy trình may mẫu/ gửi mẫu/ lưu mẫu MinhHienQA, 4 Tháng một 2019
  RSS
 9. Hỏi và đáp những câu hỏi trong ngành

  Đề tài thảo luận:
  459
  Bài viết:
  1,469
  Mới nhất: Quần short bị đá ống Robert, 15 Tháng tư 2019 lúc 22:10
  RSS