binhkido's Recent Activity

  1. binhkido đã trả lời vào chủ đề [OPITEX] Xin hỏi lỗi mở rập trong opitex.

    File gốc của bạn đã không có nhảy cỡ rồi vì vậy không có cách nào import vào mà gộp size được. Chỉ còn cách duy nhất là dùng chức năng gộp...

    14 Tháng hai 2019