1. Đặc điểm
- Sợi visco là loại sợi nhân tạo quen thuộc, được sản xuất và sử dụng nhiều nhất. Nguyên liệu để sản xuất sợi visco chủ yếu lấy từ cellulose của các loại gỗ như: bồ đề, bạch đàn, phi lao,...
- Quá trình kéo sợi visco:Tốc độ quá trình tái sinh và lực kéo tác động lên philamăng ngay tức khắc khi nó đông tụ là rất quan trọng cho cấu trúc phân tử hình thành và sẽ ảnh hưởng đến tính chất dệt sau đó.

Trong quá trình kéo sợi visco, chất phản ứng để đông tụ, giặt và tẩy trắng được đưa vào liên tục qua vòi lên sợi khi nó đi xuống và xoắn lại. Như thế sợi được kéo và trực tiếp lên guồng hoặc ống.

Các dạng thương phẩm :

*

Chỉ tơ liên tục: Raynon
*

Chỉ tơ cắt ngắn: visco cắt ngắn

2.3.1.1.2 Đặc tính

*

Tính chất vật lý:

*

Tỷ trọng: 1,52
*

Hàm ẩn: 13%
*

Tính chịu nhiệt: visco chịu được nhiệt tới 1250C mà không bị vàng hay tổn thương, trên 1250C sẽ bị ảnh hưởng
*

Tính cháy: khi gần ngọn lửa visco không nóng chảy, khi tiếp xúc với lửa thì bốc cháy tạo mùi giấy cháy, không chảy
*

Độ dẫn nhiệt: trung bình
*

Tính cơ lý:
o

Visco cắt ngắn :
+

Độ bền đứt (g/tex): 18 - 30 (đk thường); 10 - 20 (ướt)
+

Độ giãn đứt (%): 18 - 35 (đk thường); 20 - 40 (ướt)

*

Raynon:

*

Độ bền đứt (g/tex): 15 - 20 (đk thường); 6 - 10 (ướt)
*

Độ giãn đứt (%): 17 - 30 (đk thường); 20 - 40 (ướt)

*

Tính chất hóa học:

Tính chất hóa học của xơ visco và xơ bông giống nhau vì thành phần hóa học của chúng là như nhau nhưng xơ visco dễ nhuộm hơn xơ bông.

*

Tác dụng của nước: độ bền của xơ visco bị giảm nhiều 40 - 50% khi ở trạng thái ướt.
*

Tác dụng của bazơ: visco kém bền dưới tác dụng của bazơ hơn xơ bông, vì vậy điều kiện tẩy xơ visco thường sử dụng lượng bazơ ít hơn so với vải bông.
*

Tác dụng của acid: xơ visco kém bền dưới tác dụng của acid hơn xơ bông.
*

Các sản phẩm làm tan visco: dung dịch đồng amoniac, natrizincat, acid sunfuric đặc.

View more latest threads same category: