hiện tại mình làm cty ở bình dương chuyên nhảy size và giác sơ đồ vi tính phần mềm optitex.và rập khách hàng từ gerber và letra ...vvv...mình sẽ chuyển đổi sang optitex và chỉnh sữa và giác sơ đồ.
Do thời gian còn dư nên mình nhận làm thêm bán thời gian.mr huy 01647760531 Chỉ khi bạn là thành viên chính thức của website mới thấy Link này. ]

View more latest threads same category: