Cần Bán Thanh lý 1 máy vắt sổ 4 chỉ và 2 máy may 1 kim juki mới, giá thanh lý cả bộ 11 triệu:
liên hệ: DĐ 0913028987

View more latest threads same category: