Hiện tại mình ở Tp.HCM. Cần mua môt máy kansai đã qua sử dụng của Nhật hoặc Đài Loan. Ai cần bán xin vui lóng liên hệ ĐT: 0986912409, hoặc email: Chỉ khi bạn là thành viên chính thức của website mới thấy Link này. ]

View more latest threads same category: