Telephone:350-3849749, 3849586 Fax:350-3849750
Email:Chỉ khi bạn là thành viên chính thức của website mới thấy Link này. ]
Website liên kết:
Địa chỉ:43 Tô Hiệu Str., Ngô Quyền Ward, Nam Định City
Hoạt động:Dệt và sản xuất hàng may mặc, quần áo sơ mi. Sản xuất khăn bông.

View more latest threads same category: