Những ai thường xuyên làm các công việc có liên quan đến lập kế hoạch thì việc sử dụng một chương trình vẽ sơ đồ như kiểu Visio là chuyện hằng ngày. Dia là một sản phẩm thuộc gói phần mềm Gnome Project.
http://www.download.com.vn/download/...F9xwvOfDtFo%3D

View more latest threads same category: