Công thức thiết kế áo sơ mi nam

Thảo luận trong 'Thiết kế cắt may áo thun, sơ mi nam' bắt đầu bởi Garmenttech, 11 Tháng sáu 2011.

Chia sẻ trang này

 1. Garmenttech

  Garmenttech Thành Viên

  Tham gia ngày:
  29 Tháng tám 2010
  Bài viết:
  896
  Đã được thích:
  14
  Điểm thành tích:
  0
  I. ĐẶC ĐIỂM HÌNH DÁNG
  -Là kiểu áo sơ mi daì tay ,cổ đứng chân rời
  -có một túi ngực bên thân trái
  -Câù vai rời xếp li hai bên
  -Bác tay tròn ,thep tay chữ I
  II. KÝ HIỆU VÀ SỐ ĐO
  -Dài áo(Da) = 74 cm -Vòng cổ (Vc) = 37 cm
  -Dài eo sau (Des) = 42 cm -Vòng ngực(Vn) = 86 cm
  -Rộng vai (Rv) = 46 cm -Cử động ngực (Cđ) = 8 cm
  -Xuôi vai (Xv)= 5,5 cm -Cử động nách (Cđn) = 6 cm
  -Dài tay (Dt) = 59 cm
  (Lượng cử động nách và cử động ngực có thể thay đổi )
  III. PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ
  III.1 THÂN SAU
  III.1.1Xác định các đường ngang
  -Gập vai theo chiều dọc mặt phải vaò trong ,từ đường gập đó tính toạ độ sau :
  -AE = Da = Sđ = 74 cm
  -AB = Bản cầu vai (Bcv) = 8 (TB)
  -AC = Hạ nách sau (Hns) =1/4Vn+Cđn = 27.5 cm
  -AD = Des = Sđ = 46 cm
  (Hoặc tính theo công thứces = 60% Da+ 2 = 46 cm)
  III.1.2Vòng nách
  -BB1 = Rộng chân cầu vai thân áo =1/2Rv + 2.5(ly) = 25.5 cm
  -CC1 = Rộng ngang nách thân sau (Rnnts) = 1/4Vn + cđ = 29.5 cm
  -CC2 = Rbv = 1/2Rv +1 = 24 cm
  -Nối B1->C2
  -B1B2=Giảm xuôi vai thân áo=1ữ 1.5 cm
  -Trên C2B2lấy C2C3 = 1/3 C2B2
  -Nối C1->C3: C1C4 = C4C3
  -Nối C2->C4 C4C5 = 1/4 C4C2
  -Nối vòng nách từ B2->C3->C5->C1 theo làn cong đều
  -BB3=1/3 Rộng chân cầu vai (BB1)
  -Vẽ đường chân cầu vai từ B->B3->B2
  -Trên đường rộng chân cầu vai lấy B2B4 =1/6 Rv = 7.7 cm
  -B4B5 = Rộng ly = 3 cm
  -B6 : Tâm ly là trung điểm của B4B5 .Qua B6 dựng đường thẳng a vuông góc với BB1
  -Qua B4 dựng đường thẳng b vuông góc với BB1
  -Từ B5 kẻ đưòng thảng // với BB1 cắt b tại B7 .Nối B2B7 kéo dài cắt a tai A1.Nối B5 a1
  -Vẽ lại đường chân cầu vai từ B->B3->B5->a1-> B7->B2
  III.1.3Sườn áo
  -DD1 = Rộng ngang eo thân sau (Rnets) = Rnnts (CC1) - 1 = 28.5 cm
  - EE1 = Rộng ngang gấu7s thân sau(Rngts) = Rnnts (CC1) = 29.5 cm
  -Vạch đường sừơn từ C1->D1->E1
  -Đuôi tôm E1E1 = 5 ữ 7 cm
  -EE2 = 1/2 EE1 (hoặc = 1/3 EE1) . Nối E2E1. Chia đoạn E1E2 thành 4 đoạn bằng nhau được các điểm E4 ,E3,E5
  -E2E4 = E4E3 = E3E5 = E5E1
  -Vẽ gấu áo theo làn cong đều
  Cầu vai
  -Gập vảI theo chiều ngang gập phảI vào trong.
  -AB = Bản cầu vai = 8(TB)
  -AA1 =Rộng ngang cổ (Rnc) = 1/6 Vc+ (1.5-2)=7.8
  -A1A2= Mẹo cổ = 4.5 (Tb).
  (hoặc tính theo công thức Mẹo cổ = 1/6 Vc-1 .Mủo cổ phụ thuộc vao chòm cầu vai ít hay nhiều Vai U hay vai gầy”)
  -A1A3 = A3A. Nối A3A2
  -A4A2 = A4A3 .Nối A1A4
  -A4A5= 1/3 A4A1
  -Vạch vòng cổ từ A->A3->A5->A2
  -Từ A2 kẻ đường thẳng A2A6 song song BB1.
  BB8(Rộng chân Cv) = 1/2 Số đo Rv = 23 cm
  Qua B8 dựng đường thẳng // AB cắt A2A6 tại A7
  A7A8 (Hạ Xv) = Sđ Xv – (1 ữ 1,5 ) = 4,5 cm
  A8A8 = 1 cm . Nối vai con A2A8 . Vạch đường nách phần cầu vai từ A8 -> A8
  III.2 THIẾT KẾ THÂN TRƯỚC
  -Kẻ đường gập nẹp// cách mép vảI 3,5 cm
  -Kẻ đương giao khuy // cách đường nẹp áo 1,7 cm ,đặt thân sau lên thân trước sao cho đường gập sống lưng trùng với đường giao khuy
  -Sang dấu các đường ngang nách ngang eo , ngang gấu :
  +Cắt đường ngang nách tại C6C7
  +cắt đường ngang eo tại D2D3
  +Cắt đường ngang gấu tại E2E3
  -Riêng đường ngang A sang dấu thấp hơn 2 cm cắt dường gập nẹp tại A9 (Có nghĩa :C6C9(Hạ nách trước) = AC (Hạ nách trước) =AC (Hạ nách sau) – 2 = 25,5 cm )
  III.2.1 Vòng cổ vai con
  -A9A10(Rnc) = 1/6 Vc + 2 = 8,1 cm
  -A9A12 = A10A11 (Hạ sâu cổ) = 1/6 Vc + 0,5 = 6,6 cm
  NốiA10A12
  A13A10 = A13A12
  -Nối A11 và A13
  -Trên dường A11A13 lấy A13A14 = 1/3 A11A13
  -Vạch vòng cổ từ A12-> A14 ->A10 theo làn cong đều
  -Kẻ đường hạ xuống vai song song A9A10 bằng số đo Xv=5.5 cm
  -A10A15( vai con TT) = Vai con TS(A2A1)-(0ữ 0.5)
  III.2.2 Vòng nách
  -C7C8 (Rộng TT) = CC1(Rộng TS) = 29,5 cm
  -A15A16 = 1 ữ 1.5 cm
  - Từ A16 cát đường ngang nách tại C9
  - Trên đường C9C16 lấy C9C10 = 1/3 C9A!16 +1
  -Nối C8C10 :C8C11 = C11C10
  - Nối C9C11 : C12C9 = C11C12
  -Vạch vòng nách từ A15C10C12C8 theo làn cong đều

  III.2.4 Sườn áo
  -DD3 (Rộng ngang eo TT) = DD1 (Rộng ngang eoTS) = 28,5 cm
  -E3E4 (Rộng ngang gấu TT) = EE1 (Rộng ngang gấu TS) = 29,5 cm
  Vạch sườn áo từ C8-> D4-> E4 theo làn cong đều
  E2E5 (Sa gấu) = 1,5 cm
  -Từ E5 kẻ đường thẳng vuông góc với đường gập nẹp , trên đó lấy:
  -E5E6 = 1/2 E2E4
  -E4E7 (Đuôi tôm) = 5 ữ 10 cm
  -Nối E7E6
  E7E8 = 1/2 E7E6
  -Từ trung điểm E8E6 lấy xuống (E9) = 0,5 ữ1 cm
  -Vạch làn gấu từ E5 E6 E9 E8 E10E7 theo làn cong trơn đều

  III.2.4 Túi áo
  -T cách họng cổ (A10 ) = 18 ữ 20 cm
  -Cách gập nẹp = 6 ữ 6.5 cm
  -TT1 = Rộng miệng túi ( TT 1// C6C8) = 12 ữ 14 cm.
  -TT2 = Dài miệng túi ( TT2 // A9A5 ) = TT1+1
  -T2T3 = TT1; T1T3 = TT2
  -T2T4 = T2T5 = 2.5cm Nối T4T5. T6T4 = T4T5
  - Vẽ đáy túi theo làn cong đều từ T5 qua điểm 1/2 T2T6 T4 T7
  - T7T8 là tâm túi
  - Vẽ đáy túi bên sườn bằng cách lấy đối xứng qua T7T8
  III.2.5 Ra đường may
  - Vai con , vòng nách, sườn áo, gấu áo, xung quanh túi cắt dư 1cm
  - Vòng cổ cắt dư 0.7 cm
  - Miệng túi cắt dư 4 cm
  - Bụng tay, đầu tay, cửa tay cắt dư 1 cm

  III.3 Tay áo
  III.3.1 Xác định các đường ngang :
  - Gập vải theo chiều dọc, mặt phải vào trong, dựa vào đường gập xác định các đoạn sau
  - AC ( Dài tay) = Sđ Dt – Rộng bác tay = 53 cm
  - AB ( Hạ mang tay ) = 1/10 Vn = 8.6 cm
  - Từ A, B, C kẻ các đường ngang vuông góc vào trong
  III.3.2 .Đầu tay
  - AB1 = 1/2 Chu vi vòng nách ( TT + TT) – 0.5 = 28 cm
  - Chia đường AB1 thành 3 phần bằng nhau ( AA1 = A1A2 = A2B1)
  - Vẽ đầu tay mang sau từ A A2 B1 theo làn cong đều ( Tại A1 đánh cong lên (1.5 ữ 2) và tại điểm giữa của A2B1 đánh cong xuống (0.5 ữ 0.7)
  - Vẽ đầu tay mang trước hụt hơn đầu tay mang sau 1cm tại điểm giưa đầu tay mang sau theo làn cong đều.
  III.3.3. Bụng tay
  - CC1 ( Rộng cửa tay) = 3/4 BB1( Rộng bắp tay)
  - Nối bụng tay B1C1
  - CC2 = C2C1
  - Từ C2 kẻ // đường sống tay lấy từ C2C3 ( Xẻ thép tay) = 9 ữ 13 cm
  - Xẻ thép tay bên mang sau.
  III.4 . Cổ áo, bác tay, thép tay
  III.4.1 Cổ áo
  a. Chân cổ
  - Gập vải theo chiều ngang vải , mặt phải dựa vao trong, dựa vào đường gập tính các đoạn sau:
  -AB = 1/2 Dài chân cổ = 1/2 Chu vi vòng cổ
  -B lấy vào C = 2,5 cm
  -AD = 1/2 Vòng cổ thân sau
  -Từ điểm AB dựng đường thẳng vuông góc lên phía trên
  -AA1 = 0,5
  -A1A2 = Bản to chân cổ = 3 cm
  -BB1 = 2,5 cm
  -Vạch đường cong má cổ từ A1D B1
  -B1B2 = 1,7 cm
  -Nối A2B2 cắt đường C kéo dài tại C1.Nối B1C1 .Nguýt tròn đầu cổ từ B1C1A2
  b.Bản cổ
  -A2A3 = 2 cm
  -A3A4 =4 cm
  -Từ A4 kẻ vuông góc ra cắt đương ngang B tai B3
  -Nối C1B3 kéo dài bằng cạnh vát cổ C1B4 = 6,5 cm (TB)
  -Đánh cong hoàn chỉnh cổ từ A4B4 , từ A3 C1
  III.4.2 .Măng séc
  -Gập đôi vải theo chiều ngang hai mặt phải úp vào nhau
  -AB = 5 ữ 6,5 cm
  -AA1 = BB1 = 11,5 ữ12,5 cm
  -B1B2 = B1B3 = 2,5 cm . Nối B2B3
  -B4 là trung điểm B2B3
  -B4B5 = 1/3 B4B1 (Hoặc có thể B4B5 = 1/2 B4B1) .
  Vẽ hoàn chỉnh măg séc từ BB2B5B3B1
  III.4.3 Thép tay
  -AB (Bản rộng mặt ngoài thép tay) = BC ( Bản rộng mặt trong thép tay) = 2,5 cm
  - Từ A, B, C dựng đường vuông góc lên phía trên được các đường: a, b,c
  - AA1 ( dài thép tay) = 13 ữ 14 cm
  - A1A2 ( dài mỏ nhọn ) = 1 ữ 1,5 cm
  - A2A3 ( dài điểm chặn ) = 3 ữ 4,5 cm
  - Từ A1 ,A2 , A3 trên đường vuông góc a kẻ các đường ngang cắt b tại A2 ,cắt c tại
  A3.
  -A2A1 = 1/2 AB.
  - Dựng mỏ nhọn thép tay từ A1 A1 A2 A3.
  - Ta được chu vi thép tay hoàn chỉnh : A A1 A1 A2 A3 C.
 2. mr.hieu2512

  mr.hieu2512

  Tham gia ngày:
  24 Tháng tư 2012
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Công thức thiết kế áo sơ mi nam

  bạn này coppy ở đâu k có hình mà viết các đoạn ab, cd... là ở chỗ nào thế???
 3. manhcuongyeucaidep

  manhcuongyeucaidep Thành Viên

  Tham gia ngày:
  18 Tháng năm 2011
  Bài viết:
  203
  Đã được thích:
  5
  Điểm thành tích:
  18
  Nghề nghiệp:
  chuyên nghành thời trang
  Nơi ở:
  Phúc thọ_Hà nội
  Ðề: Công thức thiết kế áo sơ mi nam

  thế này gọi gì là tại liệu nữa
 4. vanpha20099

  vanpha20099

  Tham gia ngày:
  23 Tháng mười hai 2010
  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ðề: Công thức thiết kế áo sơ mi nam

  làm cho có hả bạn.nản.^^
 5. Ngoc Lam

  Ngoc Lam

  Tham gia ngày:
  23 Tháng tám 2012
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Công thức thiết kế áo sơ mi nam

  không hình vẽ minh họa? thiếú. có các diểm dựng A,B,C,D,A1,B1,D1....mà không có hình minh họa.đọc khó hiểu. Chưa nói đến nội dung của bài viết. bài post không giá trị!
 6. phanvandoan

  phanvandoan

  Tham gia ngày:
  16 Tháng ba 2013
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Công thức thiết kế áo sơ mi nam

  bai nay ljh tjh qua.kho hieu
 7. anan

  anan

  Tham gia ngày:
  2 Tháng chín 2010
  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  20
  Điểm thành tích:
  16
  Ðề: Công thức thiết kế áo sơ mi nam

  Hiện mình đang có tài liệu đầy dủ về thiết kế áo sơ mi nam, bạn nào cần để lại địa chỉ mail mình gửi cho nhé.
 8. anan

  anan

  Tham gia ngày:
  2 Tháng chín 2010
  Bài viết:
  402
  Đã được thích:
  20
  Điểm thành tích:
  16
  Ðề: Công thức thiết kế áo sơ mi nam

  Hiện mình đang có tài liệu đầy dủ về thiết kế áo sơ mi nam, bạn nào cần để lại địa chỉ mail mình gửi cho nhé.
 9. maydodep@

  maydodep@

  Tham gia ngày:
  8 Tháng tư 2013
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
  Ðề: Công thức thiết kế áo sơ mi nam

  cho minh xin nhe .dc mail cua minh la maydodep@gmail.com
 10. sinvia

  sinvia

  Tham gia ngày:
  21 Tháng ba 2013
  Bài viết:
  71
  Đã được thích:
  1
  Điểm thành tích:
  8
  Nghề nghiệp:
  Fashion
  Nơi ở:
  35 Chùa Bộc, Hà nội
 11. doannguyenphong

  doannguyenphong

  Tham gia ngày:
  23 Tháng hai 2011
  Bài viết:
  16
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Công thức thiết kế áo sơ mi nam

  Cho minh xin voi nhe dia chi mail hungnguyen5757@gmail.com

  Thanks ban nhiu.
 12. tuanthanh6884

  tuanthanh6884

  Tham gia ngày:
  21 Tháng chín 2013
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Công thức thiết kế áo sơ mi nam

  Bạn gửi cho mình với nhé, thank bạn nh!
  tuanthanh6884@gmail.com
 13. tieuthienls93

  tieuthienls93

  Tham gia ngày:
  27 Tháng hai 2013
  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 14. hanguyenmaivy2010

  hanguyenmaivy2010

  Tham gia ngày:
  27 Tháng chín 2012
  Bài viết:
  83
  Đã được thích:
  4
  Điểm thành tích:
  18
 15. bonghongtrang_dntd

  bonghongtrang_dntd

  Tham gia ngày:
  4 Tháng mười một 2011
  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  1
 16. DINHKHOIKTM

  DINHKHOIKTM Thành Viên

  Tham gia ngày:
  7 Tháng mười 2014
  Bài viết:
  384
  Đã được thích:
  195
  Điểm thành tích:
  43
  Giới tính:
  Nam
  Nghề nghiệp:
  Công nhân may
  Nơi ở:
  Thái Bình
  Hình như chủ thớt vi phạm bản quyền.Mình đã thấy nội dung này của người khác.Nếu không thì "thằng" kia vi phạm...he he
 17. kienkt.dhabn

  kienkt.dhabn

  Tham gia ngày:
  4 Tháng ba 2013
  Bài viết:
  13
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  3
 18. nguyen van tan

  nguyen van tan

  Tham gia ngày:
  19 Tháng mười hai 2015
  Bài viết:
  20
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  8
  Giới tính:
  Nam